Přeskočit na hlavní obsah

Working Group

Nejaktivní členové naší komunity, kteří přinášejí hodnotu tím, že něco reálně tvoří nebo spravují.

Working Group nemá žádné rozhodovací pravomoce (kromě sebe-hodnocení viz níže), ale dlouhodobě aktivní členové se můžou stát členy Councilu.

Srovnání Council × Working Group

CouncilWorking Group
NáplňRozhodováníPráce
MotivaceVnitřníVnitřní + Finanční
BenefitPrestižMožnost povýšení
Síla hlasuOdpovídající přínosuOdpovídající přínosu
Posouzení12 epoch3 epochy
Vznik členství>2.5% / 12 epochotevřené, nutný souhlas WG
Přechodné období
pro nové členy
není3 epochy nemohou rozdávat GIVE
Zánik členství2.5% / 12 epoch<2.5% / 3 epochy

Úkoly Working Group

Epochy

Veškerá práce a její hodnocení probíhá po tzv. epochách. V našem případě je epocha přesně 30 dní (1 měsíc).

Hodnocení přínosu

Přínos každého člena Working Group si rozhodují společným konsensem všichni členové, pomocí nástroje Coordinape. Tento konsenzuální výsledek potom slouží jako základ pro získání finančního ohodnocení (viz níže), případně pro členství v Councilu.

V rámci každé epochy má každý člen možnost prezentovat svoje příspěvky (contributions) a případně rozdat body za přínos ostatním. Každou epochu má každý k dispozici 100 GIVE bodů, které může rozdat podle svého uvážení lidem, kteří podle něj mají největší přínos.

Finanční motivace

Členové Working Group získávají za svoji práci finanční ohodnocení, a to každou epochu, podle poměru získaných GIVE bodů (viz. "Hodnocení přínosu" výše).

V současné době se členům přerozděluje $500 měsíčně.

Příklad: Pepa získal 100 GIVE bodů z celkově rozdaných 1000 GIVE bodů (tj. 10%). To znamená že dostane $50 (10%).

Noví členové

Členem Working Group se může stát kdokoliv, kdo pro komunitu něco hodnotného tvoří nebo spravuje (pokud s tím aktuální členové nemají problém).

Pro nové členy platí 3-měsíční přechodné období, během níž můžou GIVE body získávat, ale nikoliv rozdávat.

Zánik členství

Členství ve Working Group automaticky zaniká, pokud člen získal za poslední 3 epochy méně než 2.5% z celkově rozdaných GIVE bodů.