Přeskočit na hlavní obsah

Council

Aktivní členové naší komunity, kteří společně komunitu řídí, směrují a vystupují za ní navenek.

Členové councilu se rekrutují z členů Working Group podle svého dlouhodobého přínosu komunitě.

Úkoly councilu

Síla hlasu

Každý člen councilu má sílu hlasu odpovídající poměru získaných GIVE bodů za posledních 12 epoch ve Working Group.

Noví členové

Do councilu mohou vstoupit lidé, kteří za posledních 12 epoch ve Working Group získali více než 2.5% z celkově rozdaných GIVE bodů.

Zánik členství

Členství automaticky zaniká, pokud člen získal za posledních 12 epoch ve Working Group méně než 2.5% z celkově rozdaných GIVE bodů.